İOKBS soru ve yanıtları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken Ulusal Eğitim Bakanlığı İOKBS soru ve yanıtlarını açıkladı.  Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bursluluk imtihanına her yıl yüzbinlerce öğrenci iştirak gösteriyor. Hatırladıkları soruların yanlışsız karşılıklarını öğrenmek isteyen adaylar Ölçme, Kıymetlendirme ve Imtihan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılacak açıklamayı bekliyor. Bursluluk imtihanında muvaffakiyet sağlayan öğrenciler eğitim hayatları boyunca verilen burstan faydalanabilecek. Pekala İOKBS yanıt anahtarı ne vakit açıklanacak? İşte 2020 MEB bursluluk imtihanı soru ve yanıtları..

 

 

 

 

İOKBS YANIT ANAHTARI YAYINLANDI!

 Milli Eğitim Bakanlığından resmi internet sitesinden . İOKBS imtihanı soru ve karşılıklarını yayımladı. İşte İOKBS soru ve karşılık anahtarları;

5. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

6. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

7. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

8. ve Hazırlık Sınıfı Kitapçığı İçin Tıklayınız

9, 10 ve 11. Sınıf Kitapçığı İçin Tıklayınız

BURS FIYATLARI NE VAKIT YATIRILACAK?

Öğrenci bursları, Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Toplumsal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği kararları gereği, bursluluk imtihanı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. 

BURSLULUK IMTIHANI MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti yahut Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul kaidelerini taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları yahut özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve

8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, imtihanın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

d. Uzun müddetli tedavi gördüğünü sıhhat raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak,

e. Ailenin bir evvelki mali yıla ilişkin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net ölçünün, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Idare Bütçe Kanunu’nda belirtilen Ulusal Eğitim Bakanlığı okul pansiyon fiyatının en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan mahrum bulunmak. Ailenin 2018 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam ölçünün 2019 Mali Yılı için tespit edilen 13480,00 TL’yi (onüçbindörtyüzseksen) geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2018 yılında elde ettiği tüm gelirleri temel alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu sayısı geçen öğrencilerin İOKBS müracaatları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

Maddi imkânlardan mahrum olma durumu:

Ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Toplumsal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” de öngörülen ve bu beyana temel olan gelirin tespitinde;

EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana temel olan velinin ve eşi çalışıyor ise tıpkı vakitte eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe ünitesi yahut ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2018 yılına ilişkin 12 aylık toplam gelirlerini gösteren evrak,

Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu öteki şahıslarla ilgili duruşma kararı örneği,

 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı temeldir.

 “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

%d blogcu bunu beğendi: