Site icon HaberSeçimiNet

Yeni nesli “kişiselleştirilmiş eğitim” metoduyla yetiştiriyor

Uğur Koleji, yeni döneme güncellenmiş müfredat ile başladı. Müfredatını ve eğitim metodunu teknoloji ve öğrenci temelli bir yaklaşımla geliştiren okul ‘kişiselleştirilmiş öğrenme’ ile bütün öğrencilerin yüksek seviyede öğrenmelerine yardımcı olacak uyarlanabilir teknolojinin dahil edildiği bir öğretim yöntemini uyguluyor.

Florya Uğur Koleji, herkesin farklı şekillerde ve farklı hızlarda öğrendiğine dikkat çekerek, kişiselleştirilmiş öğrenme de bu önermeye dayanan bir öğretim modelini hayata geçirdi. Okul, her öğrencinin güçlü yönlerini, ihtiyaçlarını, becerilerini analiz ederek ilgi alanlarına göre öğrenmeyi ve öğrenme etkinliklerini özelleştirmeyi amaçlıyor.

Florya Uğur Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim Teknolojileri Uzmanı Dr. Selen Balkaya, “Bir asırdan fazla bir süre önce, büyük eğitimci John Dewey; “Bugünün öğrencilerine dün öğrettiğimiz gibi öğretirsek, onların yarını çalmış oluruz.” Demişti. Bizler de öğrencierimize bilgiyi çağın gerekliliklerine göre öğretiyoruz ve eğitiyoruz. Pandemi yaşıyoruz ve 18 aylık uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime geçtik. Eğitim sistemleri ve eğitimcilerin kendilerinin geleceğe uygun olmalarına olan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Okul olarak öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere öğrenmenin kolaylaştırıcıları, analiz yeteneğinin etkinleştiricileri ve eleştirel düşüncenin koçları olarak öğretmenlerimizi de eğitiyoruz. Öğrenmeyi kişiselleştirme kavramı Florya Uğur Koleji olarak en çok üzerinde durduğumuz konu.  Kişiselleştirilmiş öğrenme farklı öğrencilerin; farklı tercihlerine, farklı ilgi alanlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik uyarlanmış bir öğrenme türüdür. Yetkinlik bazlı öğrenme çağımızın en iyi öğrenme metodudur. Yetkinlik temelli öğrenme, öğrencinin verilen eğitim sonunda göstermesi istenen öğrenme çıktılarını öğrenme sürecinin merkezine koyan bir eğitim yaklaşımıdır. Kazandırılmak istediğimiz yetkinlikte öğrencinin uzmanlaşmasını hedefliyoruz. Öğrencinin sunulan öğretim programı aracılığıyla kendi hızında ve derinliğinde ilerlemesiyle ilgileniyoruz. Genel ve tam olarak tanımlanmamış “21. yüzyıl becerileri” arayışı yerine “geleceğe hazır eğitimi” benimsiyoruz.  Öğrencilerimizin hızla değişen bir ortamda istikrarlı ve kalıcı bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi, beceri ve tutumların edinmelerine odaklanıyoruz” dedi.

Müfredatta dijital çağın gereklilikleri dikkate alındı

Nitelikli temel eğitimin yanı sıra, proje temelli öğrenme ve teknoloji tabanlı kişiselleştirilmiş ve geliştirilmiş eğitim metotları ile anaokulundan 12’nci sınıfa kadar farklı düşünen, hayal kurabilen, sosyal duygusal gelişimi tam, çevre bilinci yüksek, insani değerlere sahip ve teknolojinin imkanlarını kullanarak girişim fikirlerini eyleme dönüştürebilen çocuklar yetiştirmek amaçlanıyor. Aynı zamanda yenilenen müfredatla çocukların dijital çağda ihtiyaç duyacağı akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yetkinlikleri kazanmalarını hedefliyor.

“E-STEM ile girişimci nesillerin temeli atılıyor”

Florya Uğur Koleji’nin son yıllarda sıkça adını duyduğumuz bir eğitim modeli olan STEM’e de öncülük ettiğine dikkat çeken Selen Balkaya, “STEM, tüm temel/sosyal bilimlerin ve matematiğin, bilişim teknolojileri ağırlıklı olmak üzere her türlü araç ve gereci kullanarak disiplinler arası anlayış içerisinde üretim ve tasarım faaliyetleri içerisinde verilen eğitim yaklaşımını ifade ediyor. STEM eğitimi ile öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanları arasında bağlantı kurmaları ve bu bağlantıları etkili bir öğrenme, teknoloji okur yazarlığı, problemlere disiplinlerarası bakış açısıyla çözümler üretebilme, günlük ve iş yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlıyoruz” diye konuştu.

“Florya Uğur Koleji öğrencileri ana dil öğrenme programı ile dünya vatandaşı oluyor”

Florya Uğur Koleji, bireyselleştirilmiş ve geliştirilmiş bir eğitim programı olarak “Future Generation Academy”i kurdu. Bu akademi kapsamında, Florya Uğur Koleji bünyesinde, “Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programı ve Uluslararası Danışmanlık Merkezi hayata geçirildi. Uluslararası Danışmanlık Merkezi, öğrencileri uluslararası üniversiteler konusunda yönlendiren, tercih süreçlerini yöneten bir danışmanlık birimi olarak öğrencilere ve velilere hizmet vermekte. 

Exit mobile version