Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Idare Konseyi Lideri Atilla Benli, yaptığı açıklamada, “Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla önder bir sigorta şirketi olarak başladı” dedi.

AA Finans Masası’na konuk olan Benli, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in esaslı kamu sigorta şirketlerinin birleşmesiyle bugünkü güçlü halini aldığını belirtti.

Türkiye Sigorta’nın, 36 bölgede 2 bin 600 çalışanı ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla hem sigorta hem de hayat emeklilik tarafında önder bir sigorta şirketi olarak hayata başladığını söz eden Benli, şunları kaydetti:

“Hayat tarafında yüzde 30’luk pazar hissesi, kişisel emeklilik tarafında Otomatik Iştirak Sistemi (OKS) ile birlikte düşünüldüğünde yüzde 21,7’lik pazar hissesi, elementer tarafta ise yüzde 13,7 ile önder bir şirket doğmuş oldu. Türkiye Sigorta kuruluş nosyonuna uygun bir halde hayatına önder sigorta şirketi olarak başladı. Hem Yeni Iktisat Programı hem de Cumhurbaşkanlığımızın Yıllık Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere banka dışı finans bölümünün gelişmesi stratejik ve değerli. Bu noktada sigorta dalının de devreye girmesi ve finans bölümünün çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesinde hakettiği yere gelmesi için piyasa yapan, öncü, yeniliklere cesurca gidebilen bir şirket olarak konumlandık. Stratejimiz de bu. Elementer tarafta riskin dağıtılması, hayat emeklilik tarafında ise tasarrufların artırılması tarafında stratejik misyonumuz ve sorumluluğumuz var.”

Sigorta şirketlerinin birleşerek piyasa yapan bir rol oynayacak halde yapılanmasının sigorta dalını de hedefledikleri finansal dal içindeki hissesinin yüzde 4,5’tan yüzde 20’lere getirilmesinde değerli vazife üstleneceğini aktaran Benli, “Cumhurbaşkanımız konuşmasında da belirtti; sigorta dalı makul eser ve mevzulara odaklanmış durumda faaliyet gösteriyor, yeni öncü, yenilikçi eserlerde hareket etmekte, aksiyon almakta biraz daha utangaç. Bu da pek olağan aslında büyük riskleri yönetmek, bunlara teminat vermek teknik bahisler.” diye konuştu.

Benli, sigorta kesiminin nitelik açısından 66 şirketiyle tüm bu risklere, sigortacılık manasında verilecek teminatlara hazır olduğunu vurgulayarak, “Bütün dünyadaki sigorta bölümü ne yapabiliyorsa biz de bunların hepsini yapabilecek durumdayız fakat bazen bu öncü rolü oynamak gerekiyor, birinin yolu açması gerekiyor. Bu çerçevede büyük şirketlerin bu hareketi yapması değerli. Burada kamu öncülük yapıyor. Türkiye Sigorta, daha evvel teminat bulunamayan, riskli yahut girilmemiş alanlarda yol açıcı, öncü, piyasa yapan bir rol oynayacak. Sigorta dalının finans kesimi içindeki hissesinin yükseltilmesinde en büyük adımlardan biri olacak.” formunda konuştu.

Bundan sonra kesimin öbür şirketlerinin de adım attıkları, öncülüğünü yaptıkları, yolunu açacakları hususlarda kendilerini takip edeceğini anlatan Benli, sigorta dalında önemli rekabetin bulunduğuna işaret etti.

“Tüm branşlarda liderliği hedefliyoruz”

Benli, Türkiye Sigorta’nın yapan rekabeti çok artıracağını vurgulayarak, muhakkak mevzularda farklı şirketlerin üstünlüğü olduğunu, Türkiye Sigorta olarak tüm branşlarda liderliği hedeflediklerini, bunu da sürdürülebilir liderlik olarak stratejilerine koyduklarını söyledi.

Daha evvel faaliyet gösterilmeyen yahut çok istekli olarak girilmeyen hususlarda da faaliyet göstereceği için rekabeti yapan manada artıracak bir gelişme olduğunu tabir eden Benli, bölüm içerisinden gelen reaksiyonlardan bunun şu anda bile olumlu yansıdığını gördüklerini, bunun vatandaşa ve ülkenin teminat gerektiren risklerine, endüstrisinden kişisel gereksinimlere kadar yararının olacağını lisana getirdi.

Benli, kamu sermayesi yüklü sigorta şirketlerinin çalışanlarının toplamının mevcut pazar hissesine sahip şirketler ile karşılaştırıldığında ülkü sayının biraz daha altında olduğunu belirterek, her alanda büyümeyi hedefledikleri için istihdamı artırıcı tesirin başlangıçta doğal olarak geleceğini sonrasında ise nitelikleri artırarak sigorta kesiminde faaliyet gösterebilecek şahısların istihdam manasında kıymetli bir amaç şirketi olacaklarını kaydetti.

Bu mevzuda kıymetli iş birlikleri yapacaklarını vurgulayan Benli, “Şu an 2 bin 600 kişilik takımımız var. Bunun 2023’te en az 5-6 bin düzeyine çıkması kelam konusu. Bizim savımız bunun çok ötesine gidebilmek.” dedi.

Benli, teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini, son teknolojilerin kullanıldığı bir şirket olmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Sektörümüzü 39. sıradan 18. sıraya çıkarmalıyız”

Atilla Benli, sigorta dalında tercih edilmeyen alan diye bir şeyin olmayacağını belirterek, kıymetli olanın Türkiye sigorta bölümünün teminat verebilme kapasitesinin yükseltilmesi olduğunu söyledi.

Türk Reasürans AŞ ile Sigortacılık, Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) kurulmasının akabinde Türkiye Sigorta’nın dalın 3. sac ayağı pozisyonunda olduğunu tabir eden Benli, şunları kaydetti:

“Kapasitenin yükseltilebilmesi için bence finansal kesimde son devirde yapılmış en stratejik en kıymetli yapısal ıslahat hareketi bu oldu. Bunun doğal olarak getireceği iş kısmı, bizim teminat bulmakta zahmet çektiğimiz, kapasitelerimizin düşük kaldığı yerlerde teminat bulmak, hem kolaylaşacak hem de Türkiye içerisinden bu riskleri elimine ederek, gerekli yerlere, endüstride olsun ferdi vatandaşlarımızın muhtaçlıkları olsun, her türlü teminatı verme manasında, riski teminat altına alma manasında şu andakinden daima bir adım daha önde olacağız.”

Benli, finansal eserlerin Türkiye Sigorta için bir adım önde olduğunu tabir ederek, “Finansal eserlerde bölümümüz çok benzeri ülkelerle, piyasalarla karşılaştırdığımızda geride. Bizim ülke ekonomimizin sırasıyla, kesimimizin sırasına baktığımız an orda da biz çok gerideyiz. 39. sıradayız şu anda, ülke ekonomimiz ise 18. sırada. Bizim hemen 39. sıradan ülke ekonomimizin büyüklüğüne erişmemiz yani 18. sıraya gelmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Alt yapı olarak, mevzuat olarak, ikincil mevzuat olarak, SEDDK olarak, reasürans piyasasındaki hareketler ve sigorta bölümü tüm aksiyonlarını almış durumdayız. Bundan sonrası ödevlerimizi güzel yapmak.” tabirlerini kullandı.

Türkiye’de kefalet sigortalarının çok gelişmiş bir alan olmadığını lisana getiren Benli, şunları kaydetti:

“Kefaletler, dünyada, bankalardan daha çok sigorta kesiminde çözülür. Bankaların gayri nakdi kredileri manasında sigorta dalında çok daha ucuz ve uygun tahliller var. Bu daima vatandaşa hem proje sahiplerine katkı sağlar hem de bankalarımızın kendi sermayelerini sermaye yeterliliği manasında farklı alanlarda kredi vererek daha fazla kullanabilmelerine imkan sağlar. Biz Türkiye Sigorta olarak finansal sigortalarda kefalet, bina tamamlama, alacak sigortası bunlara da başka bir odaklanmamız ve stratejimiz olacak.”

“Yerli ve ulusal teşebbüslere teminat vermeye devam edeceğiz”

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Idare Konseyi Lideri Benli, Tuna-1 kuyusunun poliçesini yapmalarının kendileri için çok büyük bir gurur kaynağı olduğunu söz etti.

Birleşme öncesinde Akkuyu’nun ve Oruç Reis’in poliçelerini de kendilerinin yaptığını hatırlatan Benli, “Yerli ve ulusal bu çeşit teşebbüslere teminat vermeye devam edeceğiz, tahlil bulmaya devam edeceğiz. Bu bizim için en öncelikli mevzu, olmazsa olmazımız. Bu bahiste hem kapasitemizi hem gücümüzü arttırarak Türkiye’nin yerli ve ulusal duruşunda, bağımsız duruşunda, dik duruşunda Türkiye Sigorta olarak biz de yerimizi alacağız.” diye konuştu.

Benli, dünyada teknolojiyle birlikte her şeyin dönüştüğünü ve değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Şu anki yapıda hem bölgemizde hem de yakın coğrafyamızdan başlayarak küresel manada sigorta şirketi olmak gayelerimiz içerisinde var. Nitelikli insan gücü, hem küresel rekabet gücümüzü arttıracak hem de bu manadaki savımızı arttıracak. 23 milyon kişi 25 yaş altında ve gençlerimiz internetle yatıyorlar internetle kalkıyorlar. Bir sigorta muhtaçlığı varsa, sigorta eseri varsa bunu klasik metotlarla onlara anlatamayız. Çok daha farklı eser dizaynlarımız olması lazım. Hizmetimiz çok daha farklı getirmemiz lazım.

Müşterilerimizin hayatlarının her anında olacak halde bir tahlil yapıyoruz. Bunu yeni teknolojilerle, bireylerin şu anda aldıkları hizmetten hem zamanlama hem kalite hem de maliyet manasında nasıl daha güzel hale getirebilirizin çalışmasını yapıyoruz. Esasen birleşmeyle birlikte maliyet, aktiflik ve verimlilik geldi. Bunun sigortalı tarafında da fiyat manasında tesirleri olacak bu rekabete de yansıyacak. Tıpkı vakitte müşteri tecrübesini ve çalışan tecrübesini sigorta ekosistemindeki tüm firmaları kapsayacak halde çalışmamızın odağına koyuyoruz. Tüm eserlerimiz teknolojik manada ancak beşerden kopmadan bireylerin gereksinimlerinden kopmadan her an yanlarında olacağız.”

Kişisel Emeklilik Sistemi

Türkiye Sigorta Lideri Benli, Ferdi Emeklilik Sistemi’nde (BES) biriken fonların güvenilirliğine ait yorumlarla ilgili şunları söyledi:

“Açık ve net bir biçimde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları gayeli yorumlarla hareket etmesinler.”

Benli, “BES ve Otomatik Iştirak Sistemi’nin büyüklüğü 160 milyar lira, toplamda 12,5 milyon iştirakçi var sistemde. Toplam potansiyelimizin çok kısa müddette 400 milyara çıkması olası.” dedi.

Kaynak: AA

%d blogcu bunu beğendi: