Temettü dağıtımına dair Idare Konseyi kararı almış BİST şirketlerinin dağıtmayı planladığı nakit temettü fiyatı, temettü dağıtım tarihi ve 10 Eylül 2020 kapanış fiyatlarına nazaran hesaplanmış temettü randımanları ekteki tabloda yer almaktadır. 

17 Nisan 2020 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 Sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Toplumsal Hayata Tesirlerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 12. hususu  ile sermaye şirketlerinin,

-30.09.2020 tarihine kadar 2019 net devir karının sadece % 25’inin dağıtılabileceği,                  

-Bu müddetin Cumhurbaşkanlığı tarafından uzatılabileceği ya da kısaltılabileceği,                                 

-Genel heyetçe 2019 yılı hesap devrine ait kâr hissesi dağıtımı kararı alınmış fakat şimdi hisse sahiplerine ödeme yapılmamışsa yahut kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net periyot kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ait ödemeler birinci fıkrada belirtilen müddetin sonuna kadar erteleneceği bildirilmiştir.

2019 karının %25’inden fazlasını dağıtmak üzere Idare Şurası kararı almış şirketler Genel Kurul’da bu oranı düşürebilir ya da birden çok taksitte ödeme kararı alarak %25’lik kısmı ilgili kanunda bahsedilen 30 Eylül 2020 tarihinden evvel, kalan kısmı ise bu tarihten sonra ödeyebilirler. Şirketler Genel Heyet kararlarını paylaştıkları vakit temettü tablomuz güncellenmektedir.              

11092020.pdf erişimi için tıklayın

Kaynak BMD
Hibya Haber Ajansı

%d blogcu bunu beğendi: