Borsa İstanbul Hisse Piyasası halihazırda Yıldız Pazar (Grup 1-2), Ana Pazar (Grup 1-2), Gelişen İşletmeler Pazarı, Piyasa Öncesi Süreç Platformu ve Yakın İzleme Pazarı biçimindeki yapısını güncelleyecek. Yeni pazar yapısında, süreç asılları açısından farklılıkların net olduğu Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt Pazar, Piyasa Öncesi Süreç Platformu ve Yakın İzleme Pazarı olacak.

Mevcutta olduğu üzere pazar ayrıştırmasında toplam piyasa bedeli, halka açık piyasa bedeli, halka açıklık oranı, kişisel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım fiyatı ve likidite kritelerine bakılmaya devam edilirken, Borsa Istanbul şirketlerinin artan piyasa bedelleri ve likiditesi gözetilerek eşik pahalar daha üst çekilecek.

Sağlıklı fiyat oluşumu açısından çok değerli olduğu bedellendirilen halka açıklık oranında Borsa Istanbul artık hem Yıldız hem de Ana Pazar şirketlerinde %10 üstü düzey arayacak.

Bir yenilik de imtiyazlı hisselere yönelik bir kriterin eklenmesi. Halka açık şirketlerde tıpkı haklara sahip tek küme hissenin ülkü olduğu vurgusuna istinaden Borsa Istanbul başlangıç olarak halka açıklığı çok yüksek hisselerde eşitliği teşvik eden bir değerleme kriteri daha getirecek.

Halka Arzda Yıldız Pazar’a gelme kuralı 200 milyon TL

Borsada süreç görecek şirketler için aranan kota alma kaidelerinden halka arz edilen hisselerin taban piyasa kıymeti kaidesi, Yıldız Pazar için 150 milyon TL’den 200 milyon TL’ye yükseltilecek, Ana Pazar için aranan 50 milyon TL birebir kalacak. Alt Pazar için ise gelişen şirketlerin de halka arzına imkan tanınması açısından 20 milyon TL’lik bir eşik kıymet belirlenecek.

%d blogcu bunu beğendi: