Hüseyin GÖKÇE

Türk Ticaret Kanunu’nun, sermaye şirketlerinin 2019 yılına ait net devir kârının yüzde 25’inden fazlasını dağıtamayacağına ait düzenlemenin de yer aldığı sınırlamanın müddeti üç ay uzatıldı. Düzenleme ile şirket sermayelerinin güçlü kılınması amaçlanırken, döviz çıkışının ve kâr hisselerinin dövize yönelmesinin de önüne geçileceği kaydediliyor.

Sermaye şirketlerine ait sınırlamalar 3 ay uzatıldı

1-Kâr dağıtımını yüzde 25’i geçemeyecek

2-Geçmiş yıl kârları ve özgür yedek akçeler dağıtılamayacak

3-Yönetim heyetine kâr hissesi avansı yetkisi verilemeyecek

16 Nisan 2020’de yayınlanan torba yasa ile TTK’ya süreksiz 13’üncü husus eklenmişti. Bu unsur uyarınca sermaye şirketleri 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net periyot kârlarının yalnızca yüzde 25’ine kadar olan kısmının dağıtımına karar verebiliyorlardı. Tıpkı husus kapsamında, geçmiş yıl kârları ve hür yedek akçelerin dağıtıma bahis edilemeyeceği karara bağlanırken, genel heyetin idare şurasına kâr hissesi avansı dağıtımı yetkisi veremeyeceği de öngörülmüştü.

Devlet, vilayet özel yönetimi, belediye, köy ile öbür kamu hukukî şahıslarının ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ilişkin fonların, direkt yahut dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra kararı uygulanmıyor.

Nazmi Karyağdı: Yabancı şirketler daha az kâr hissesi dağıtacak

Yeni Iktisat Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, Kâr hissesi ve avans kâr hissesi dağıtımı konusunda bu yılın tamamı için geçerli hale gelen kısıtlamanın mikro açıdan şirketler, makro açından iktisat üzerinde olumlu ve olumsuz tesirleri olacağını söyledi.  Elinde nakit olan şirketlerin nakdi elinde tutması sağlanırken, nakdi olmayanların ise borçlanarak kâr dağıtmasının önüne geçildiğini lisana getiren Karyağdı, “Buradaki gaye şirketlerin işletme sermayelerini güçlü tutmak. Lakin kısıtlama, yabancı ortaklı şirketler açısından bu yıl daha az kâr hissesi transferi yapılacağı manasına geliyor” diye konuştu.

Makroekonomik açıdan ise, sonlu kâr hissesi dağıtımı ile iç piyasada dövize gidebilecek temettülerin şirkette kalması ya da yurt dışına transfer edilecek temettüler nedeniyle otaya çıkabilecek yüklü döviz talebinin önüne geçilmiş olacağının altını çizen Karyağdı, “Ayrıca kâr dağıtımı nedeniyle doğabilecek işletme sermayesi noksanı nedeniyle şirketlerde borçlanma ihtiyacının artmasının önüne geçilmiş oluyor” tabirlerini kullandı.

Uygulamayı genel olarak değerlendirildiğimizde finansal kaynağa muhtaçlık olan bir devirde ülke için kaynakların işletmede ve ülke içinde kalması suretiyle ulusal iktisada dayanak sağlanmasının amaçlandığını görüyoruz.

Sezer: Patronların değil şirketlerin likit kalması sağlanıyor

Şimdiki Küme Idare Heyeti Lideri Yılmaz Sezer, düzenlemeyle şirketlerin öz sermayelerinin güçlü tutulmaya çalışıldığını söyledi. Ekonomik meşakkat sebebiyle şirketlerin cirosu ve kârlılığının azaldığını belirten Sezer,

“Türkiye’nin bilinen acı bir gerçeği, şirketler finans problemini bankalardan da karşılayamayınca işleri yönetmek yeterlice zorlaşıyor. Bu düzenleme ile kâr dağıtımının yapılmasına mani olunarak şirketlerin finansal yapısı, öz sermayesi güçlü tutulmaya çalışılıyor. Yani maksat şirketlerin mali yapısını güçlendirmek bu formda rasyoları daha manalı hale getirmek. Tabi yeniden bu biçimde işverenlerin değil şirketlerin likit kalması sağlanmış oluyor” diye konuştu.

%d blogcu bunu beğendi: