Ankara Valiliği, toplu taşımaya yeni kurallar getirdi.

 

Alınan kararlar şöyle:

   “Ankara Vilayet Genel Hıfzıssıhha Şurası 08/09/2020 tarihinde 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. hususlarına nazaran, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında fevkalâde toplanarak gündemindeki hususları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

 

        İçerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal hayat periyodunda salgınla çabanın genel prensipleri olan paklık, maske ve ara kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için farklı ayrı belirlenen önlemlere ahenk ve faal kontrol sistemleri büyük kıymet taşımaktadır.

 

        Bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda Konseyimizin kararları ile muhakkak dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik yahut kamuya açık birtakım alanlarda herkese maske takma mecburiliği getirilmiş,  şehirlerarası ve kent içi yolcu nakliyatına ait düzenlemeler yapılmış, hangi durum ve koşullarda kent içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceği ve oranlar belirlenmiş ve lokanta restoran, kafe ve gibisi işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirilmişti.

 

        Gelinen basamakta başta fiziki aralık kuralı olmak üzere alınan önlemlere gereğince riayet edilmemesinin hastalığın yayılım suratını artırması ve toplum sıhhatini riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı

Kabinesinde      alınan      kararlar     doğrultusunda Vilayetimizde;

  1. İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, kıyılar, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımıza istisnasız maske takma zaruriliği getirilmesine,
  2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde rastgele bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler üzere iç hacim bakımından fiziki ara kurallarının uygulanamayacağı kent içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına katiyen müsaade edilmemesine,

Bunların dışında kalan toplu ulaşım araçlarında;

a) Raylı sistem araçlarında (metro, tramvay vb.) Vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak,  ayakta yolcu kapasitesinin % 50’si kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma nizamı varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek halde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına,

b) Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler üzere ayakta yolcu taşıma yüklü toplu ulaşım araçlarında; fiziki uzaklık kurallarına ters olmayacak halde araç ruhsatlarında yazılı olan koltuk kapasitesi kadar oturarak ve araç ruhsatlarında yazılı olan ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 30’u kadar da ayakta yolcu taşıyabilmelerine, karşılıklı oturma sistemi varsa bu koltuklarda yüz yüze gelinmeyecek biçimde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına,

 

c)Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.) ve koltuk kapasiteleri

seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği halde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

  1. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da cümbüş yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir kuralda müsaade verilmemesine. Mülki yönetim amirlerinin uyumunda kolluk üniteleri ve mahallî idarelerce bu bahiste gerekli tüm önlemlerin alınmasına.
  2. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, kıyılar vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve cümbüş yerlerinde; koronavirüs salgınıyla uğraş maksadıyla Sıhhat Bakanlığı Salgın Idaresi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı’nın ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan önlemlere uyulması konusundaki kontrollerin süreklilik taşıyacak biçimde aktifliğinin artırılmasına yönelik gerekli önlemlerin Kaymakamlar tarafından alınmasına,
  3. Koronavirüsle uğraş kapsamında alınan önlemlere riayet etmeyen gerçek ve hukuksal şahıslara (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda Kaymakamlar ve ilgili tüm kurumlarca gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hususları mucibince idari süreç tesis edilmesi ve konusu kabahat teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verildi.” denildi.

Hibya Haber Ajansı

About Post Author

%d