Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye’ye yönelik aldığı tavsiye kararlarıyla ilgili, “AP Genel Heyeti’nde, yalnızca AB üyelik dayanışması ismine ve birtakım üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet emeliyle kabul edilen, gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok tarafıyla kabul edilemezdir.” açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada AP’nin bugün Türkiye’yle ilgili aldığı tavsiye kararlarına değinilerek, “Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her düzeyde yaptığımız teşebbüslere karşın bu türlü taraflı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olması, yeterli niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır.” değerlendirmesi yapıldı.

Kararların gerçeklerden uzak ve AB üyeleri ortasındaki dayanışma gereği alındığına işaret edilen açıklamada, “AP Genel Kurulu’nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında, sadece AB üyelik dayanışması ismine ve birtakım üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet gayesiyle kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok tarafıyla kabul edilemezdir.” tabirleri kullanıldı.

AP’nin tavrı “taraflı ve haksız” olarak eleştirilen açıklamada, “AP, bu taraflı ve haksız tavrıyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek taraflı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir.” tabirlerine yer verildi.

AB kurumları ve AP’ye ülkeler ortasındaki tartışmalı bahislerde hakkaniyetli olma daveti yapılan açıklamada, “Ne AP’nin ne AB’nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sonlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve öteki AB kurumları tahlil ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, yalnızca kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı hal sergilemeli, aday ülke Türkiye’ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler ortasındaki tartışmalı hususlarda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar.” değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye’nin kendisine karşı gösterilen hak tanımayan tavırlar karşısında yeterli niyet gösterdiği, kışkırtıcı hareketlere karşı ise sağduyulu bir yaklaşım sergilediği tabirlerine yer verilen açıklamada, Türkiye’nin kendisinin ve KKTC’nin memleketler arası hukuktan kaynaklanan çıkarlarını da savunmaya devam edeceği belirtildi.

AB üyeliği perspektifiyle Türkiye’nin işbirliği ve diyalogdan yana olduğuna da işaret edilen açıklamada, “Sayın Bakanımızın AP Dış Alakalar Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı üzere, uyuşmazlıkların tahlilinde her vakit diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir. Öte yandan, AP’nin AB Kurulu ve Kurulunu ülkemizle geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz’de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile güç işbirliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9. unsuru tarafımızdan not edilmiştir.” tabirlerine yer verildi.

Kaynak: AA

%d blogcu bunu beğendi: